حــــــرف دل

حــــــرف دل

حــــــرف دل

حــــــرف دل

حــــــرف دل

تنــهایی خـودم را بـا
آدم هـای مــجــازی پْــر نــمیــکنــم..

تنــهایـی خــودم رو دوسـت دارم
چـون بــوی نــجـابـت مـیدهــد..

تـنـهایـی عــار نـیـست...
اتمـام حـجـت اسـت...

بـا آغـوش هـای بـی در و پـیـکر..

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «همسر زندگی» ثبت شده است

بـه پــسراتـون یــاد نــدیــد..

 

مَــرد کــه گــریـه نـمیـکـنه..!؟

 

یــاد بــدیــد مَــرد کــه..


اشـک پــدر؛ مــادر وهـمـسرش رو در نـمیـاره..

 

  • نای دل

 

چــادرت را ســر کــردی و خــندان گـفـتم...

 

 

هــمسرم گــرم دفــاع از حـرم زهــرا(س) شـد...

 

 

  • نای دل


✔️ اصلا باید عاشق شوی ..!➣


✔️عاشق همسری که نوکری اباعبدالله الحسین را میڪند,
غلام زینب اسٺ و عشق علوی دارد.


✔️همسری که آرزویش هیأت رفتن های دونفره است....
 اصلا  باید عاشق شوی...!

عاشق همسر ((سر به زیری)) که چشم هایش پاک اسٺ
و جز معشوقش کس دیگری را نمی بیند.

 

✔️اصلا باید عاشق شوی..!
 عاشق همسری که همسفرٺ میشود٬
از این زندگی کوتاه تا بهشٺ فردوس


✔️اصلا باید عاشق شوی...!
 عاشق همسری ڪه عشق شهادٺ است
بله بگوید به شرط شفاعٺ آخرٺ!

 

  • نای دل

 هـمسر بـاید کـسی بـاشد کـه

تـو را ، بـآ هَمـه ی خُـوبی هـآ و بَـدی هآیَـت بخواهَد

بآ هَمـه ی ضَـعف هآ و قـوت هآیَت

 

 هـمسر بــاید کسـی بـاشد کـه

پَر پَرواز بَرآی رسیدَن به خُدا بآشَد

نه غُل و زنجیـر اَسارت بَرآی فـرو رَفتَن در بَدی هآ

 

 همسر باید کسی باشد که

نَمآز خواندَنَ ، عَقاید و بآورهایَت را بآل و پَر دَهد.

نه اینکـه داشته هآیَـت را هَم از تو بگیرَد

 

همسر باید کسی باشد که

الگویَش ،خدیجه و فآطمه بآشَد و زندگی اَش نَمآد وقار

همسر باید کسی باشد که خدا را بیادت بیاورد و زندگی تان را الهی بسازد..

 

  • نای دل