نــای دل

حــــــرف دل

نــای دل

حــــــرف دل

نــای دل

تنــهایی خـودم را بـا
آدم هـای مــجــازی پْــر نــمیــکنــم..

تنــهایـی خــودم رو دوسـت دارم
چـون بــوی نــجـابـت مـیدهــد..

تـنـهایـی عــار نـیـست...
اتمـام حـجـت اسـت...

بـا آغـوش هـای بـی در و پـیـکر..

پیوندهای روزانه

۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «عاشقانه های مذهبی» ثبت شده است

بـه هـمسـرم خـواهـم گـفت کـه

 در زمـانه اى کـه مَـردم بـراى پُـر کـردن وقت خـود با

 

نـامحـرم سخـن میگفـتند مـن درد تـنهایى را تحـمل میکردم

آن هـم در این عـصر ارتـباطـات...


گـاهى آنقـدر فـشار تـنهایى زیـاد بـود که گمـان میکردم

 

یـک سربـاز تـنها در نقـطه صفـر مرزى مشغـول خدمـتم...

و تـو ایـن تنهـایى را بـه پـاى بـى عرضـگى من ننویـس


مـن بـراى تـو و جـایگاه تـو ارزش قـائل بــودم


و هـمین طـور بــراى دلـم (قلـب حرم خـداست)


خـواهم گـفت به جـاى عَـرق ریـختن بـراى بـازو بزرگ کردن

 

عَـرق ریخـته ام تـا تکیـگاه محـکمى بـراى تـو بشـوم.

خـواهم گـفت آن زمان که حجاب تو چادرت بود حجاب من پلک هایم


چــون اعـتقاد دارم حجـاب بــاید دو طــرفه باشــد

خـواهم گفت زمانى که پسـران به دلگرمى از جیـب پدرشان ازدواج میکردند

 

مــن به دلـگرمى دعـاهــایى کـه کنـار پنــجره فـولاد کردم جلو آمدم

 

  • نای دل

چقــدر زیبـا اسـت...

زندگــیِ زنــی که مـــردی دارد کـه از خیالــش 

 

خیـالِ هیــچ نامحـرمی عبــور نمیکنــد...


و مــردی کـه زنـی دارد کـه

 

خیالــش راحت اسـت کـه او بیخیالِ عشقــش نمیشـود...


زنــی کـه مــردی دارد کـه از عروسکـ های خیابانـی چشــم میدوزد

 

کـه نگاهـش فقط سهــم عــروسِ خانـه اش باشــد...


و مــردی کـه زنـی دارد کـه با حجاب و عفتــش

 

قــدردان پاکــی چشـمانِ مــرد خانـه اش هسـت...زنــی که مــردی دارد کـه در خیابان بـه دخترهای مـردم تنــه نمیزنـد

 

تا تنه ی درخت زندگـی هیـچ دختـری نشکنـد...


و مــردی کـه زنــی دارد کـه سربـه زیـر از گوشــه ی خیابان راه میـرود

 

تا گوشــه ی دله هیــچ مــرد "سـر به هوایـی" را اشغـال نکنـد...
 

  • نای دل

اعــتـــمـاد دو طـرفـه..

همینجوری بـاش کـه مـیـخوای هـمـسـرت بـاشـه..

 

یــعـنی خــدایی شــدن..
 

کـاری کـن هـمســرت جـز تــو مَـردی را نشناسـد..

 

  • نای دل

یـه خـانـم مـذهـبی نـگران نـیسـت شـوهـرش بـهش خـیانـت کـنه ..

 

چـون یه آقای مذهبی از  خدا میترسه لذا هیچوقت به زنش ظلم نمیکنه خیانت نمیکنه

💙


یـه خـانـم مـذهبی نگـران نـیست شوهـرش بـه خـانومایه دیـگه نـگاه کـنه..


چـون مـیدونه شوهـرش معتـقد بـه آیه ی قل للمومنین یغضوا من ابصارهم هست..

💙


یـه خانـم مـذهبی نگران نـیست کـه ممکنه شوهـرش یه وقت اذیتـش کنه..


چون این حدیث امام حسن علیه السلام  رو شنیده که دخترتون رو به فرد با تقوا بدید

 

چــون اگـه دوسـش داشــته باشه ســواستـفاده نمیـکنه..

 

اگــرم دوسـش نــداشته باشه بخــاطر خــدا اذیـتش نمیـکنه ..

💙


یه خانم مذهبی روزی چند بار از شوهرش جمله ی دوستـت دارم رو میشنوه..


چـون ائـمه تــو احـادیث به آقـا یـاد دادن که باید به خانم ابراز محبـت کنی ..

💙


یـه خـانم مذهبی همه کـارای خونه رو تنها انجام نـمیده و تو  خونه  کمک داره..


چــون اهل بیت علیهم السلام به شـوهـرش  سـفارش کردن..

 

کـه تــو کـارای خـونه بــه خـانمت کـمک کــن..


چـون الـگوش حضرت علی علیہ السلامه که تو خونه کار میکرد..

  • نای دل

نـهـایـت مـردانـگی ایـن اسـت کـه..


حــواسـت بـه گُـلی کـه خـدا سـپرده دسـتت بـاشی..

 اجـازه ی گـذر هیـچ نگـاهی بـه زیـبایی گُـلت را نـدهـی..


نـه ایـنـکه هـمـه ی نـگاه هـا را کــور کـنی! نـه..


دورِ گُـلت حصـاری میـکـشی بـه زیبــایـی و امنـیت آسمـان..

 

  شیــعه عـلی بـودن، غـیرت عـلی داشتـن را میـطـلبد..


و دنــبال فـاطـمه بــودن، عــلی بـــودن را..

 

  • نای دل

عشــق یـعـنی...

 

بـا مـعشـوقـه خــویـش...

 

دســت در دســتان هــم...

 

مـنـتـظر یـــوســف زهــرا بـاشـی...

 

  • نای دل


اینـکه میگویـم دمـا دَم مـذهـبى ها عاشق ترند..


بـا دلـیل میگویـم کـه آنها واقـعا عـاشـق تـرنـد..


هـرکـه الگویـش مـولاعـلى و فـاطمـه اسـت..


بـر یـقـین هـم مـیتوان گـفـت ؛کـه آنها عـاشـق تـرنـد..

 

  • نای دل

مــن حـیـدری و تــو فــاطـمی

 

در دل مــا حـب ولــی 💕

 

کــاش روزی بــشود عــاقـد مــا سـید عـلی ❤️

 

  • نای دل