نــای دل

حــــــرف دل

نــای دل

حــــــرف دل

نــای دل

تنــهایی خـودم را بـا
آدم هـای مــجــازی پْــر نــمیــکنــم..

تنــهایـی خــودم رو دوسـت دارم
چـون بــوی نــجـابـت مـیدهــد..

تـنـهایـی عــار نـیـست...
اتمـام حـجـت اسـت...

بـا آغـوش هـای بـی در و پـیـکر..

پیوندهای روزانه

۱۶ مطلب در خرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است


مـــن خــواب دیــده ام...


پـــس از آبــادیِ بـقـیع...

 

نــذرِ ضــریــحِ تــوســت...


النــگوهــای مــادرم...

 

  • نای دل


اینـکه میگویـم دمـا دَم مـذهـبى ها عاشق ترند..


بـا دلـیل میگویـم کـه آنها واقـعا عـاشـق تـرنـد..


هـرکـه الگویـش مـولاعـلى و فـاطمـه اسـت..


بـر یـقـین هـم مـیتوان گـفـت ؛کـه آنها عـاشـق تـرنـد..

 

  • نای دل

 رزمنده ۱۴ ساله ای ایرانی را به اسارت گرفته بودند..


فرمانده‌ی عراقی وقتی او را دید و متوجه سنش شد؟


پرسید مگر سن سربازی ۱۸ سال نیست؟


(امام) خمینی سن سربازی را پایین آورده؟


رزمنده ایرانی در جواب عراقی گفت نه


سن سربازی همان ۱۸ سال است،


(امام) خمینی سن عشق را پایین آورده..

 

  • نای دل

 

یــــادش بــــخـــیر..

 

پدربزرگ هایمان تعریف میکردند قــــدیما..

 

با زغال ریـــش میگذاشتیم تا شبیه بابامون بشیم..

 

 

امــــــا تو این دوره زمونه ..

  • نای دل

تـمام شـهر هـم کـه زلیـخا شوند و عشوه گری کنند..

 

در برابر دیدگانـت تـو یـوسـف باش..

 

یـوسـف گـونه رفـتار کـن..

 

شــاید بـا یـوسـف بـودن تـو..

 

    زلـیـخا هـم بـه خـودش آمــد...

 

  • نای دل

 

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ

 

نماز را برپا دار،که نماز از کار زشت و ناپسند باز مى‌دارد..

 

  • نای دل


کـشتی نـوح را یــک

 

غـیر حــرفه ای ساخـت..!!

 

امـا کـشـتی تـایـتانـیک را هـزاران حـرفه ای...

 

بـا خدا بـاش تـا هیـچ طـوفانی نـتواند

 

در مقـابلت قــد عـلم کــند...

 

 

  • نای دل


مــن عشـق را


کـنار ضـریح ِ تــو یـافـتم...

 

بــاقی تـمامـشـان


هـیـجانـات ِ کـاذب اسـت. . !

 

 

  • نای دل

حـرمتها کـه شـکسـته شـد


حـضرت عـیسی مسیح هـم کـه بـاشی

 

نمیـتوانـی دل شـکسته را احـیا کـنی...

 

آنچه در دسـتت بـود، امانتی پنهان بود که حراج شد،


آنـچه نـباید بگویی گـفته شـد...


فـاجعه را یــک عذر خواهی درسـت نمیکند!


حرف، حــرف ویـران کردن دل است،


نه دیواری خراب کنــی و از نـو بسازی!

 

دلی که ویران کردی، قصری بود که خود ساکن آن بودی..!!

 

  • نای دل


‌ گاهــی ‌‌


لا اله الا الله ‌گفتنِ ما


حکــم گنــاه کبـیـره را دارد⚠️

 

در مجلس غیبت نشسته ایم


گوینده را تشــویق میکنیم

 

میگوییم:


لا اله الا الله


تا بقیه اش را بگوید❗️

 

  • نای دل