نــای دل

حــــــرف دل

نــای دل

حــــــرف دل

نــای دل

تنــهایی خـودم را بـا
آدم هـای مــجــازی پْــر نــمیــکنــم..

تنــهایـی خــودم رو دوسـت دارم
چـون بــوی نــجـابـت مـیدهــد..

تـنـهایـی عــار نـیـست...
اتمـام حـجـت اسـت...

بـا آغـوش هـای بـی در و پـیـکر..

پیوندهای روزانه

۱۲ مطلب در مرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

 

قُـل لِّلْـمُـؤْمِنِـینَ یَـغُـضُّوا مِـنْ أَبْـصَارِهِـمْ

 

 بـه مـؤمـنان بــگـو...

 

چـشمهاى خـود را (از نگاه به نامحرمان) فـرو گـیرند..

 

ایــن بــراى آنهـا پـاکـیـزه تـر اسـت..


یـادت بــاشـه...


هــرروز؛ روز جــنـگ بــا شــیطـونه..


نــزاری امـام زمــانـت دلـگیــر بــشه ...

 

  • نای دل

کــاش تــو قـابِ دوربیـن یه روز بـبیـنم..


مـن بـا چـشمِ خـیس و دو گنبـد پـشـتِ سـرم..


یــادگاری بمـونه بـرام ، سـلفی بـا حــرم..
 

خــالیِ هـنوز قــابِ عـکس اتــاق..


از عـکـس هـای سـلفی مــن ، مـا بـین دو حرم ...

 

  • نای دل

بـزرگـتـریــن تـصویــر از ریـا...

 

در جـامعه هنـگامی اســت کـه..

 

بـه فـقـرا لـباس هـای کهـنه و قدیـمی ..

 

وغـذای مـانده ات را میـدهی..


و بـه ثـروتـمندان هـدایای بـا ارزشـی ..

 

کـه بـه آنها مـحتـاج نـیـسـتـند...

 

  • نای دل

عشــق یـعـنی...

 

بـا مـعشـوقـه خــویـش...

 

دســت در دســتان هــم...

 

مـنـتـظر یـــوســف زهــرا بـاشـی...

 

  • نای دل


لعـنـت بــه حقـوق بـشری کـه...

 


وقــتی شـکـستـنِ دل تــو...

 


پــیگـرد قــانـونـی نـدارد...

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پ ن:

این مطلب در سایت گلستان بلاگ منشر شده...     http://yon.ir/cSI2

  • نای دل


هــر روزخــانه ﺭﺍ ﺟــﺎﺭﻭ میـکشد..


ﭘــﻮﮐﯽ ﺍﺳﺘــﺨﻮﺍﻧﺶ ﺭﺍ ﻗــﺎﯾﻢ مــیکند!


ﺭﻧـــﮓ ﺩﮐـﻤﻪ ﻟـﺒﺎﺳــﺶ ﻓـــﺮﻕ دارد..

 

هیــچوقت ﺍﻟﻤـﭙـﯿﮏ نــرﻓﺘﻪ ...


امــا یــک ﻗـــﻬﺮﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ!

 

"مـــادرم" را مــیگویــم !

 

  • نای دل

هـله هــوله❗️

 

یـکـی از آثـار شـوم چــشم چــرانی..


ریــزه خــوری شــهوانی سـت..

 

یـعـنی فــرد آنـقـدر هـله هـوله میـخـورد..


کــه وقــتی بـه حـلال خـود مـی رسـد..

 

دیـگر اشـتـهایــی بــرایــش نـمی مــانـد!

 

  • نای دل

خــوشـبـخـتی یـعـنی...

 


امـام زمانـت وسـاطـت کـنه...

 


کـه خـدا از گــناهـات بـگــذره ...

 

  • نای دل

باز هم فرش مثلا قرمز و رژه ی مدهای عقب افتاده و لباس های خاله زنکی

 

بــاز هـم شــوخـی هـای لــوس و آبـکی و نـچـسب

 

بــاز هـم سـر و وضـع آنـچـنانی و حـرکـات قـبح شـکنانه

 

بـاز هم خانم های فکلی در کنار شوهرشان مانور عشوه گری می دادنند..

  • نای دل


بـه پــاس تمـــام  زخمهــایـش..

 


نگــــذاریم زخـمی بـر آرمانش بنشینــــد...

 

  • نای دل