نــای دل

حــــــرف دل

نــای دل

حــــــرف دل

نــای دل

تنــهایی خـودم را بـا
آدم هـای مــجــازی پْــر نــمیــکنــم..

تنــهایـی خــودم رو دوسـت دارم
چـون بــوی نــجـابـت مـیدهــد..

تـنـهایـی عــار نـیـست...
اتمـام حـجـت اسـت...

بـا آغـوش هـای بـی در و پـیـکر..

پیوندهای روزانه

۱۱ مطلب در تیر ۱۳۹۵ ثبت شده است

یـک ملـکه واقـعی نـیازی بـه جـار زدن نــدارد..


نیازی ندارد مانند یک بیلبورد متحرک آن را به همه اعلام کند..

 

مــردم خــودشان یــک مـلکه واقــعی را از

 

روی وقــار و رفــتار او خــواهـند شـناخـت...

 

کــاش بــرخــی از آقــایــون مـی فـهمیـدنـد کـه

 

زنـانــشان بـیـلبــورد اجــاره ای نـیــستـند..

 

  • نای دل


دنـیایـی کـه بـرای خـودمـون مـیسـازیـم ...

 

دنـیـای آخــرتــمونــو مــیســازه ...

 

مــراقــب آجــرهـــایــی کــه...

 

 بــه اشـتــباهــی مــیـزاریــن بــاشـیـن...

 

  • نای دل

 

چــادرت را ســر کــردی و خــندان گـفـتم...

 

 

هــمسرم گــرم دفــاع از حـرم زهــرا(س) شـد...

 

 

  • نای دل

سـاده نـوشـتـیـم  بـابـا نـان داد...

 

امـا نـفـهـمـیـدیـم بـابـا بـرای نـان...

 

تـمـام جــوانـی اش را  داد...

 

  • نای دل

 

وَقَـرْنَ فِـی بُـیُوتِکُـنَّ وَلَا تَـبَرَّجْنَ تَبَـرُّجَ الْجَاهِـلِیَّةِ الْأُولَـىٰ

 

و در خـانه‌هـایـتان قـرار گـیریـد ومـانـند روزگـار

 

  جـاهـلیـت قــدیم زیـنـتهاى خـود را آشـکـارنکنـید...


خــدا مــیـفـرمـایـیـد...


مثـل اُمّـل هـای قـدیم که خـود آرایی و خودنمایی میـکردن نباشید..

 

  اونــایی کـه امـروزه ایـن کـارو میـکـنـن از نظر خدا جاهـل اند..

 

  • نای دل


در شـعر شــاعـران هـمـه گـشـتم کـه مـصرعـى

 


در شــأن چــشم هــاى تــو پـیـدا کـنـم..! نـشـد..؟

 

__________________________________________________________________________________________________

پ ن: رزمنده مجروح در بیمارستان...

  • نای دل


گـفـتم: عـاشـق پَـت ومَتـم...

 

 گـفـت: حـتما بـخاطـر ایـنکـه خـیلی خـنده دارن..

 

گـفـتم: نـه بـخاطـرایـنکه اگـه دنیا رو هـم خــراب کـنـن..

 

 هـمدیـگه رو خــراب نـمیـکنـن...

 

 

  • نای دل

اوج شــرمنــدگـی اونــجـاسـت...

 

 یـه روز کـه نـا شکری میـکـنی...


و گـناه انـجام مـیـدی...

 

دقـیـقا تـو هـمـون روز خـدا بـرات...


یـه اتـفـاق خـوب رقـم بـزنـه...

 

➕ الـــهی العفـــو . . .

 

 

  • نای دل

آقـا پــسر مــحـترم...

 

مـانکـنی کـه تـو بــرای ازدواج انـتـخاب...


کــردی بــه انــدازه یــک...


"مــانـکـن"


ازش تـوقـع داشـته بــاش...

 

مـادر شدن در حـد و انــدازه ایـن مـانکــن نـیسـت...

 

  • نای دل


وقــتی می بـیـنیم


 عـکـس دوسـتی را


درمـیان حجـله مـاتـم نـشـسـته


دو قـطره اشــک مـی گــویــد


هـمه رفـتـند ولـی مـهــدی نـیـامـد...

 

أللَّھُمَ عـجِـلْ لِوَلیِڪْ ألْفَرَج

 

 

  • نای دل