نــای دل

حــــــرف دل

نــای دل

حــــــرف دل

نــای دل

تنــهایی خـودم را بـا
آدم هـای مــجــازی پْــر نــمیــکنــم..

تنــهایـی خــودم رو دوسـت دارم
چـون بــوی نــجـابـت مـیدهــد..

تـنـهایـی عــار نـیـست...
اتمـام حـجـت اسـت...

بـا آغـوش هـای بـی در و پـیـکر..

پیوندهای روزانه

۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کربلا» ثبت شده است

پـسرانـی کـه روی دوش و روی تـخـت چــرخ دار

 

مـادرشان را بـه کــربلا می بــرند کــجا...

 

.

و پـسـرانی کـه بــا ماشیــن آخــریـن مــدل

 

مـادرش را بــه خـانـه سـالمنــدان می بــرد کـجا..!

.
+برای درک بهتر متن فوق کلیپ حتما مشاهده بشه +

.

  • نای دل

دلـت که گـرفـت


کـمـی زل بـزن


کـمـی نـجـوا کـن


کـمـی اشـک بـریـز


دیـگر خـبـری از دل گـرفـتگی نـیسـت...

 

  • نای دل

مـا ریـــزە خــوارِ...


سـفـره ی بـاب الـحـوائـجیـم...

هـمیـن لـقمـە ی حـلال خـط قـرمـزی...


بـیـن مـا و گــناه کــشیــد...

 

  • نای دل

اربــاب عـاشـقـت هسـتم..

 

شـدیـدا دوستـت دارم ولـی..

 

دلـبـری هـایت بـمـانـد..

 

روزِ مـحشـر دلـبـرم..

 

  • نای دل

کــاش تــو قـابِ دوربیـن یه روز بـبیـنم..


مـن بـا چـشمِ خـیس و دو گنبـد پـشـتِ سـرم..


یــادگاری بمـونه بـرام ، سـلفی بـا حــرم..
 

خــالیِ هـنوز قــابِ عـکس اتــاق..


از عـکـس هـای سـلفی مــن ، مـا بـین دو حرم ...

 

  • نای دل

حســــــــــین جان

بـی تــو هــر روز هـمـدم مـن مـیشود عــکس حــرم

عــکس هــم بــد نـیست امــا اصـل کـاری بــهتر اسـت . . .

 

  • نای دل